Φώσκολος Νίκος : «Αστυνομικές ιστορίες», ΔΟΛ 2011 (επανέκδοση)

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Επανεκδόσεις 2011

►Νίκος Φώσκολος: «Αστυνομικές ιστορίες», ΔΟΛ 2011 (επανέκδοση)

Βιογραφικό (Δες το βιογραφικό στο βιβλίο «Η 11η μέρα», βιβλιογραφία 2002)

Περίληψη βιβλίου (Δες την περίληψη στην πρώτη έκδοση του βιβλίου από τον Καμαρινόπουλο, βιβλιογραφία 1965)   .

Εκτύπωση