Γεωργούλας Στράτος (επιμέλεια): «Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», ΚΨΜ 2007

ΜΕΛΕΤΕΣ

► Στράτος Γεωργούλας (επιμέλεια): «Η εγκληματολογία στην Ελλάδα σήμερα», ΚΨΜ 2007 - Ιωσήφ Καμπανάκη: «Επιχειρησιακή ανάλυση εγκληματολογικών πληροφοριών. Η περίπτωση ανάλυσης πληροφοριών ενός αστυνομικού μυθιστορήματος» (σελ. 232-261) 

Εκτύπωση