Πανούσης Γιάννης : «Εγκληματολογικές επιστήμες και αστυνομικό μυθιστόρημα», μελέτη, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2006

Γιάννης Πανούσης: «Εγκληματολογικές επιστήμες και αστυνομικό μυθιστόρημα», μελέτη, Αντ. Ν. Σάκκουλας 2006

Βιογραφικό

Ο Γιάννης Πανούσης είναι καθηγητής Εγκληματολογίας, πτυχιούχος της Νομικής Σχολής και της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, διδάκτορας της Νομικής Σχολής του Πουατιέ της Γαλλίας. Διετέλεσε πρόεδρος της Νομικής Σχολής Δ.Π. Θράκης,αντιπρύτανης και πρύτανης του ίδιου Πανεπιστημίου, αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου και γενικός γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού. Είναι μέλος δεκάδων εθνικών και διεθνών επιστημονικών και ερευνητικών φορέων.

Από το 1997 υπηρετεί στο Τμήμα ΜΜΕ και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αθηνών (του οποίου υπήρξε πρόεδρος κατά την περίοδο 2003-2007). Έχει συγγράψει 20 βιβλία κι έχει δημοσιεύσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό διακόσια άρθρα.

Εκτύπωση