Δημήτρης Χανός: «Η λαϊκή λογοτεχνία - Τα αστυνομικά και αισθηματικά περιοδικά», τόμος Ε΄, Ι. Γ. Βασιλείου 1990

 

Δημήτρης Χανός: «Η λαϊκή λογοτεχνία - Τα αστυνομικά και αισθηματικά περιοδικά», τόμος Ε΄, Ι. Γ. Βασιλείου 1990

Βιογραφικό (Δες το βιογραφικό στο βιβλίο «Η λαϊκή λογοτεχνία-Το παιδικό λαϊκό φυλλάδιο, περιοδικό, βιβλίο»)

Περίληψη βιβλίου

-----------------------------

Εκτύπωση