Χανός Δημήτρης (ως Δημ. Αθηναίος): «Ανατομία ενός φόνου», Εκλεκτά Μυθιστορήματα 1980

►Δημήτρης Χανός (ως Δημ. Αθηναίος): «Ανατομία ενός φόνου», Εκλεκτά Μυθιστορήματα 1980

Βιογραφικό (Δες το βιογραφικό στο βιβλίο «Η λαϊκή λογοτεχνία-Το παιδικό λαϊκό φυλλάδιο, περιοδικό, βιβλίο», βιβλιογραφία 1991) 

Περίληψη βιβλίου -----

Εκτύπωση