Κάσσης Δ. Κυριάκος : «Το ελληνικό λαϊκό μυθιστόρημα 1840-1940 - μυθιστορήματα και μελέτες σε λαϊκά φυλλάδια», Αθήνα 1983

ΜΕΛΕΤΕΣ

Κυριάκος Δ. Κάσσης: «Το ελληνικό λαϊκό μυθιστόρημα 1840-1940 - μυθιστορήματα και μελέτες σε λαϊκά φυλλάδια», Αθήνα 1983

Βιογραφικό ---------------------

Περίληψη βιβλίου ---------------

Εκτύπωση