Χανός Δημήτρης : «Η λαϊκή λογοτεχνία - Τα λαϊκά περιοδικά», τόμος Γ΄, Ι. Γ. Βασιλείου 1989

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Μελέτες 1989

 

ΜΕΛΕΤΕΣ

Δημήτρης Χανός: «Η λαϊκή λογοτεχνία - Τα λαϊκά περιοδικά», τόμος Γ΄, Ι. Γ. Βασιλείου 1989

Βιογραφικό (Δες το βιογραφικό στο βιβλίο «Η λαϊκή λογοτεχνία-Το παιδικό λαϊκό φυλλάδιο, περιοδικό, βιβλίο») 

Περίληψη βιβλίου

----------------------

Εκτύπωση