Κάσσης Δ. Κυριάκος : «Η παραλογοτεχνία στην Ελλάδα 1830-1980», Ιχώρ 1985

Συντάχθηκε στις . Καταχωρήθηκε στο Μελέτες 1985

ΜΕΛΕΤΕΣ

Κυριάκος Δ. Κάσσης: «Η παραλογοτεχνία στην Ελλάδα 1830-1980», Ιχώρ 1985

Βιογραφικό

---------------------

Περίληψη βιβλίου

----------------------

Εκτύπωση