περ. Αντί, αρ. 137 (10 Σεπτεμβρίου 1979), «“Το συνδικάτο του εγκλήματος” και η ελληνική του περιπέτεια» (δεύτερο μέρος)

περ. Αντί, αρ. 137 (10 Σεπτεμβρίου 1979), «“Το συνδικάτο του εγκλήματος” και η ελληνική του περιπέτεια» (δεύτερο μέρος) - «Μια περιήγηση στο περιθώριο του αστυνομικού ρεπορτάζ», «Μια αφήγηση - Απόστολος Μαγγανάρης».

Εκτύπωση