περ. Αντί, αρ.135 (28 Αυγούστου 1979), «“Το συνδικάτο του εγκλήματος” και η μικρή του ιστορική διαδρομή» (επιμέλεια Νίκου Πλατή)

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ περ. Αντί, αρ.135 (28 Αυγούστου 1979), «“Το συνδικάτο του εγκλήματος” και η μικρή του ιστορική διαδρομή» (επιμέλεια Νίκου Πλατή) - «Μια αφήγηση - Γιάννης Μαρής (Γ. Τσιριμώκος)», «Και μια περιήγηση».

Εκτύπωση