Χανός Δημήτρης : «Το αστυνομικό μυθιστόρημα και ο περιοδικός τύπος», μελέτη, Αθήνα 1979

ΜΕΛΕΤΕΣ

►Δημήτρης Χανός: «Το αστυνομικό μυθιστόρημα και ο περιοδικός τύπος»,  μελέτη, Αθήνα 1979  

Βιογραφικό (Δες το βιογραφικό στο βιβλίο «Η λαϊκή λογοτεχνία-Το παιδικό λαϊκό φυλλάδιο, περιοδικό, βιβλίο», βιβλιογραφία 1991)  

Περίληψη βιβλίου -----  

Εκτύπωση