Χανός Δημήτρης : «Περιπέτεια στη Σαμοθράκη», εκδόσεις Σαμοθράκη 1978

Δημήτρης Χανός: «Περιπέτεια στη Σαμοθράκη», εκδόσεις Σαμοθράκη 1978  

Βιογραφικό (Δες το βιογραφικό στο βιβλίο «Η λαϊκή λογοτεχνία-Το παιδικό λαϊκό φυλλάδιο, περιοδικό, βιβλίο», βιβλιογραφία 1991)  

Περίληψη βιβλίου -----

Εκτύπωση