Σαμαράκης Αντώνης : «Το λάθος», Βιβλιοπωλείο της Εστίας 1965

►Αντώνης Σαμαράκης: «Το λάθος», Βιβλιοπωλείο της Εστίας 1965 

Βιογραφικό (Δες το βιογραφικό στην επανέκδοση του βιβλίου από τον ΔΟΛ, βιβλιογραφία 2011)   

Περίληψη βιβλίου (Δες τα σχόλια στην επανέκδοση του βιβλίου από τον ΔΟΛ, βιβλιογραφία 2011)      

Εκτύπωση